Създаване на сигурна парола.

Сигурната парола се състои от цифри, малки и големи букви. Дължината на паролата не трябва да е по малка от 8 символа. Колкото по дълга е паролата, толкова по трудно може да се открие и злоупотреби с нея.

Пример

password – paSsw0rD – P@sSwoRd