Проектиране и изграждане на виртуални частни мрежи VPN

VPN(виртуална частна мрежа). Тези три думи дават ясна представа какво е определението на този вид мрежа. Виртуалната мрежа е между два или повече компютъра, които са свързани с интернет. Разбира се данните са криптирани, което означава, че потребителите на подобно решение имат защита на информацията и данните и само те могат да ползват мрежата. Неканен гост не може да се възползва от частната мрежа, освен ако няма ключа за криптираните данни.

VPN създава т.нар. тунел, който представлява логическа връзка от една точка до друга, заедно с криптиране на данните между двете точки.

Това е удобна форма за комуникация между компютрите в един офис или няколко такива, разположени на различно разстояние един от друг. Виртуалната частна мрежа се управлява изключително лесно. Благодарение на виртуалните си качества, VPN предлага достъп навсякъде, независимо колко е отдалечени са крайните точки, които искат да прехвърлят данни, информация или просто достъп до компютъра на колега, който се намира на другия край на България.

Проектиране и изграждане на виртуални частни мрежи VPN ще ви спести значителна сума, както и ще имате преимуществото да осъществите светкавична връзка с колеги от други офиси.