Свързването на два или повече компютъра се нарича локална мрежа. Информацията е централизирана и потребителите много лесно могат да комуникират по между си, което дава възможност за доброто изпълнение на задачите.

Процесът обхваща следните дейности:

1. Проектиране на локална мрежа.
2. Доставка на кабели и поставянето им;.
3. Всички компютри се връзват към мрежата, шерват се файлове и директории, за съвместно ползване.
4. Инсталиране на суичове и рутери.
5. Свързване на мрежови принтери.
6. Обучение на персонала.
7. Консултации от специалистите на фирмата, относно използването на локални мрежи.

Видове локални мрежи

1. Според организацията. Тук могат да се разграничат два вида – peer-to-peer. Това са мрежи, които имат равен достъп и client-server, при които един от компютрите се нарича сървър и на него е разположена цялата информация. Останалите машини са локални станции и са насочени директно към сървъра. За разлика от първия вид, където всеки компютър може да играе роля, както на клиент, така и на сървър. За съжаление при локални мрежи от вида peer-to-peer информацията е разпръсната из цялата мрежа и има опасност от злоупотреба и загуба на данни.
2. Според подредбата на различните елементи на мрежата. Тук деленията са в зависимост от това, как се пренасят данните. Най-използвания метод е, когато компютърът се свърза директно към суича или рутера. Другия начин е т.нар.”звезда”. Всяка машина е свързана към други две и така се получава един затворен кръг. И последния е свързване чрез шина. Тук всички потребители са с общ кабел, като в двата края на мрежата се поставя т.нар. „терминатор”. С негова помощ се подобрява сигналът, който се праща по мрежата.
3. Йерархия. Може да има работна група, при която всички машини имат равни права или домейн, при който структурата е като пирамида..

Специалистите на Ай Ти Бъдис ООД могат да направят проектиране и изграждане на локални мрежи, за Вашият офис или за лично ползване. Проектите могат да бъдат различни като изисквания и сложност. Вие ще прецените дали искате нещо по-елементарно, като например да се свържат два компютъра или по-сериозно, например свързването на стотина компютри.

Разходите, които вие ще имате, ако решите сами да си направите проектиране и изграждане на локални мрежи ще бъдат много повече, в сравнение с тези, които ще имате, ако се доверите на фирма, занимаваща се с подобни услуги. И накрая, ще си икономисате много изгубено време, средства и нерви.