Има много варианти на сървъри, като разбира се всеки има точно определена типология.

Видове сървъри

„Файлов сървър”, т.нар FTP. Това е компютър, който изпълнява ролята на хранилище за файлове.

„Сървър за ІР адресиране”, т.нар. DNS( Domain Name Server). Този сървър съдейства за помощни услуги на различни IP.

„Уеб сървър”. При него могат да се публикуват различни видове документи, като всеки, който има уеб браузер може да има достъп до тях.

Сървър, който се явява защитна стена. Той има няколко адаптера, в повечето случай три броя. Те могат да са за Интернет връзка, за локалната мрежа и сървър, изпълняващ заявки, вместо друга машина.

Пощенски сървър. Неговата функция е да управлява електронната поща на всички потребители на мрежата.

Сървър – факс. Администрира всякакъв трафик към факсове, без значение дали се приема или предава информация.

Сървъри за услуги. Те дават възможност на потребителите да съхранят и защитят своята информация.

Сървър за различни приложения. Всички приложения, които се намират на клиент- сървъра, са достъпни до потребителите. На машината, която е работна станция се извлича информация чрез попълване на заявки.

Други видове сървъри. В общи линии, каквито функции има мрежата, такива са и видовете сървъри. Сървъра се създава според нуждите на мрежата.