Проектиране и изграждане на безжични мрежи

За да не се налага да прескачате непрекъснато кабели и да се притеснявате в кой момент вашият домашен любимец ще изгризе връзката между рутер и компютър или в офиса да сте зависими от кабелите, вързани на близкото дърво, може да се доверите на фирма, която да извърши проектиране и изграждане на безжични мрежи.

Този вид мрежи представляват предаване на информация, посредством радио или микро вълни. Имат много предимства, сред които са премахване на досадните кабели и много по-голяма мобилност. От друга страна, ако има смущения в радио вълните, заради лошо време или нещо пречещо, като например стена, възможно е имате проблеми с мрежата.

Проектиране и изграждане на безжични мрежи може да се ползва и за други устройства, като телефони, видео и аудио плеари, игрови конзоли и др. Тази услуга може да се използва за домашен телефон през интернет.

Обикновено, когато се извършва проектиране и изграждане на безжични мрежи, са необходими мрежови адаптери, като например Wi-Fi, които се управляват от радио вълни, също така входящи точки и маршрутизатори.

Специалистите от Ай Ти Бъдис ООД ще направят следните неща, когато трябва да се извърши проектиране и изграждане на безжични мрежи

1. Първоначален оглед на помещението с оглед на поставянето access points или т.нар. безжична точка на достъп.
2. Инсталиране и добавяне на usb устройство или pci (Peripheral Component
Interconnect). Това е слот, в който може да сложат различни носители. Както и мрежови карти, без които използването на подобна услуга е невъзможно.
3. Администриране на безжичната мрежа.
4. Обучение на потребителите как да работят с подобна мрежа.
5. Консултации по телефон или на място в офиса на Ай Ти Бъдис ООД